Robin Horsch: Filmrelease (2007)

Robin Horsch

ROBIN HORSCH | HORSCHFIGUREN
Premiere des Dokumentarfilmes von Peter Wecking
Filmpräsentation & Ausstellung 26. Januar – 6. Februar 2007
Vernissage am Freitag, 26. Januar 2007, 19 Uhr

CV ROBIN HORSCH